Connect® til energioptimering

Vi har udviklet et unikt system til optimering af energiforbruget til pumper pĂĄ blandt andet kloakpumpestationer.

Systemet til energiptimering er en standard funktion i Connect®, vores nyeste produkt til styring og overvågning af pumper på spildevand og drikkevandsanlæg.

MJK Connect® løsningen adskiller sig fra andre systemer ved at der hverken skal foretages beregninger på forhånd, ikke skal skrives særligt software ligesom der ikke skal foretages speciel justering under idriftsættelsen.

Anvendes systemet i en spildevands pumpestation, skal pumperne forsynes med frekvensomformere så omdrejningstallet kan styres samt en flowmåler, så de mest optimale omdrejningstal kan beregnes efter den øjeblikkelige tilstrømning til pumpestationen.

Den elektriske installation er meget enkel, idet frekvensomformere og flowmålere forbindes med et 2 leder Modbus signalkabel til Connect® styreenheden, til frekvensomformerne og MagFlux flowmåleren. Den enkle installation opnås fordi Connect®, ligesom MagFlux® flowmåleren og frekvensomformeren har Modbus kommunikation. Modbus kommunikationen både styrer frekvensomformeren og henter data for bl.a. strømforbrug så Connect® algoritmer beregner ved hvilket omdrejningstal der bruges mindst energi til at pumpe en given vandmængde.

Vi har en række reference installationer i:

  • Kalundborg kommune
  • Kerteminde kommune
  • Faxe kommune
  • Mariager Fjord kommune
  • Ikast kommune
  • Jammerbugt kommune

Nogle er sat idrift, og andre er under installation.

Eksemplet her er fra Kalundborg Kommune hvor en pumpestation med 2 stk. 5,5 KW pumper. Der har været kørt en række forsøg og det viser sig at der på denne pumpestation er en besparelse på ca. 35 % på energiforbruget.

Connect displayet viser under drift niveau og flow samt hvilke pumper der er i drift.

Hvis der ikke er en permanent installeret flowmĂĄler mĂĄles flowet med en clamp-on mĂĄler der skal sidde en uges tid. Herefter gemmer Connect flowet ved forskellige niveauer, effektforbrug og omdrejningstal, sĂĄ Connect kan minimere energiforbruget senere under forskellige drifts forhold.

Fordelen ved en permanent flowmåler er selvfølgelig at energiforbruget minimeres selv når pumpen slides eller tilstrømningen ændres.